زندگی نامه شهید حسن بهمنی

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید حسن بهمنی(زندگی نامه)

قرارگاه خاتم الانبیاء چهار (ص) ، حاج علی هاشمی،حاج حمیدرمضانی شناسایی هورابداع عملیات آبی وخاکی کلماتی آشنا برای امت شهیدپرور ما بالاخص خوزستانی های با غیرت اند. شهید حسن بهمنی ازیاران سردارشهید حاج مهدی نریمی وازفداکاران قرارگاه خاتم الانبیاء چهار (ص) ، او درحوزه مخابرات دراین مجموعه عظیم وموثر خوش درخشیدونقشی بسزا درانجام ماموریت های این قرارگاه بعهده داشت وتا آخرین لحظه کنار مرادخویش حاج مهدی ماند تا اینکه به فیض شهادت نائل آمد وسرانجام بعد از23سال دوری وغربت پیکرمطهرش تفحص یافت ودرکنار تربت پاک فرماندهان دلاورش حاج علی هاشمی وحاج مهدی نریمی به خاک سپرده شد.

 

دوران کودکی وتحصیلات پاسداررشیداسلام شهیدحسن بهمنی :

درهمان روزهای آغازقیام روح الله درقم (اول شهریورسال1341هـ ش) نوزادی درروستای کل محمدحسین ازتوابع شهرستان رامهرمزچشم به جهان گشود.
حسن ازپدرومادری متین ، روستازاده وباصفا متولد گردیدودرخانواده مذهبی رشد ونضج یافت . پدرش کشاورز ومادرش حکیم محلی روستابود. نقل میکنند: وقتی حسن یک ساله بود ، مریض شد،مریضی اوسخت وسخت تر می شد، داروها حال بداورابهترنکرد تاآنجا که ازاوناامید گشتند،تنها مادربودکه امیدواربود،قلب های مادران چیزی دریافت می کند که دیگران از آن محروم هستند.
حسن خوب شدوازیک قدمی مرگ برگشت اما چرا؟ مشخص نبود که چه رازی بود که خداوند اراده کرده است که اورا زنده نگهدارد.چرائیش راسالهای بعد فهمیدند. سالهای حماسه وجنگ ، حسن زنده ماند تادرسخت ترین روزهای ملت ایران درمیان آنها باشد واز همه چیزاین ملت خوب دفاع کند.
وقتی 7ساله شد به دبستان صدررفت، 5سال دبستان رادراین مسیرگذراند دبستان که تمام شد به شهررفت تادوره راهنمایی رابخواند. دوره راهنمایی که تمام شدانقلاب شده بود وجنگ شروع شد.
ازویژگیهای بارزشهیدحسن بهمنی این بودکه دردوران کودکی ونوجوانی نه تنها ظلم پذیر نبود بلکه اگر به کسی ظلم می شد به کمک آن می رفت واز آن دفاع جانانه می کرد علاوه بر روحیه ظلم ستیزی شهید ایشان در روستا بنا به شرایطی موجود به کمک دیگر دوستان وهمکلاسیهای خود اقدام به احداث پل چوبی جهت تردد دانش آموزان ومردم روستا می نمود ( به نقل از هم کلاسی ودوست نوجوانی ایشان آقای زاهد ولی زاده ) ” اول دبیرستان را درمدرسه امام جعفرصادق(ع) شهرستان رامهرمزسپری کرد. سال دوم دبیرستان رابدلیل حضور درجنگ به شهرستان اهواز آمد و دردبیرستان ابوذرمحله حصیرآباد به پایان رساند.

سوابق وفعالیت های انقلابی شهیدحسن بهمنی :

شهید حسن بهمنی همانند دیگرهموطنان به ندای پیرجماران خمینی کبیر(ره) به مبارزه با عوامل رژیم طاغوت پرداخت وهمواره در راهپیمایی هایی که درشهرستان رامهرمزعلیه رژیم طاغوت برگزارمی شد شرکت فعال داشت پس از سرنگونی رژیم طاغوت به عضویت انجمن اسلامی روستا درآمد زیرا درآن ایام هنوزشوراهای روستایی تشکیل نشده بودند ومردم دارای مشکلات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی عدیده ای بودند شهید بهمنی ازطریق تشکیل انجمن اسلامی به رفع مشکلات مردم روستا می پرداخت.
شهیدحسن بهمنی به منظوررفع فقرفرهنگی وبالا بردن سطح آگاهی های عمومی مردم روستا اقدام به تاسیس کتابخانه عمومی نموده است که ازبرکت این اقدامات مدیران وانسان هایی بسیارآگاه ،متدین وآشنابه اموردرسطح شهرستان وحتی استان به خدمتگذاری مشغول هستند.

محمد حسین هم رزم وبردار شهید حسن بهمنی چگونگی خواستگاری وازدواج او را چقدرزیبا بیان می کند.
روزی حسن از سر حجب وحیا موضوع ازدواج را با من مطرح نمود ونظرم را خواست ، ایشان گفت که قصد ازدواج با دختر خاله ام را دارم ومن از پیشنها د او خیلی خوشحال وخرسند شدم زیرا انتخاب حسن همانند دیگر انتخابهایش خیلی زیبا بود چون ایشان در راستای عمل به سنت حسنه رسول الله (ص) دختری عفیف ، مومنه وپاک دامن از خانواده ای مذهبی ومتدین ومحترم را انتخاب کرده بود . همسر شهید بهمنی نقل می کند حسن پسر خاله من وفردی مومن ، متدین وهمواره صله رحم را رعایت می نمود ، حسن به حل مشکلات فامیل وبستگان اهمیت ویژه قائل بود وهمیشه در حل مشکلات پیش قدم بود در ادامه همسر شهید بهمنی می فرماید پس ازدواج وشناخت کامل بنده ازاو، ایشان بیشتر وقت خود را به خدمت گذاری به نظام مقدس اسلامی وحضور درمناطق عملیاتی سپری می نمود حسن حتی زمانیکه در اهواز حضور داشت صبح زود به کار می رفت وآخر شب به خانه باز می گشت . حاصل ازدواج کوتاه مدت ما یک پسر به نام محمد ودو دختر بنام های فاطمه وزینب می باشد او هرگز زینب را ندید زیرا پیش از تولدش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. که البته حسن در دیدار آخر با برادر و خانواده بعد از مقدمه چینی بیان می کند این سفر آخر من است ودیگر برنمی گردم وحتی جنازه من هم بر نمی گردد. که همین اتفاق رخ داد وپیکر پاک ومطهرش بعداز 23 سال چشم انتظاری به خانواده او بازگشت.

چگونگی ورود به سپاه ونقش شهیددردوران دفاع مقدس :

ابراهیم برادربزرگ حسن ، افسر توپحانه لشکر92زرهی ارتش در اهواز بود. با آغازجنگ ، حسن به کمک برادرش رفت تا بعنوان نیروی مردمی مشغول به خدمت شود ، پس ازبازگشت به رامهرمز بلادرنگ به سپاه شهرستان رامهرمزمراجعه نمود ودرسال 1359به عضویت نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد،حسن بدلیل روحیه شهادت طلبی که داشت حضوردرجبهه های حق علیه باطل راغنیمت شمرد و درعملیات های مختلف شرکت جست ،عملیات ثامن الائمه که منجربه شکست حصرآبادان گردید.عملیات طریق القدس (آزادسازی بستان) دراین عملیات مجروح شد وبه بیمارستان راه آهن تهران اعزام ودرآنجا درمان شد،عملیات فتح المبین ، بیت المقدس ….

انتخاب مخابرات به عنوان بخش تخصصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درجنگ:

مخابرات از زمانهای گذشته تا به امروز مورد توجه انسانها بوده وهست ،مخابرات درجنگ 8ساله نقش موثری در پیشبرداهداف عملیاتی وپشتیبانی داشت.سپاه ششم امام جعفرصادق(ع) که متولی لشکرها وتیپ ها ازمنطقه دشت عباس تا اروندرود بوده است ، دارای بخش های تخصصی ازجمله مخابرات ، مهندسی ، توپخانه ، بهداری…. بوده است که این بخش ها ، لشکرها وتیپ ها را پشتیبانی می کردند.
مخابرات درسپاه ششم امام جعفرصادق(ع) هم ازچنین قاعده ای برخورداربود واگرنگوییم نقش مخابرات ازدیگربخش های تخصصی بیشتر نبود کمترهم نبود. بنابراین مخابرات پل ارتباطی میان فرماندهان لشکرها وتیپ ها ، گردانها با فرمانده سپاه ششم امام جعفرصادق(ع) بوده است مخابرات دارای مجموعه های مختلفی ازجمله ارتباطات رادیویی ، ارتباطات زیرساختی ، امنیت فرکانس ، جنگ الکترونیک ، تدارکات وغیره بوده است . ارتباطات رادیویی دربخش مخابرات رکن اساسی محسوب می شد. زیرا ارتباط گردانها درعملیات ها همواره بی سیم بوده است ، بنابراین ارتباطات رادیویی نقش موثری درمخابرات زمان جنگ ایفا می کرد.سرلشکرشهید حاج علی هاشمی بدلیل اهمیت مخابرات ونقش موثرمخابرات درپشتیبانی ازجنگ بدنبال فردی جسور، مدیرومدبر، با تجربه وتخصص برای تصدی مخابرات بود.
درنتیجه حاج مهدی نریمی را برای این امرخطیر یافت ، حاج مهدی نریمی پس ازاینکه به فرماندهی مخابرات سپاه ششم امام جعفرصادق(ع) منصوب شد برای مجموعه تخصصی تحت امرخود افرادی را انتخاب می کردولی ازآنجایی که ارتباطات رادیویی از حساسیت ویژه ای برخورداربوده برروی این مجموعه وانتخاب مسئول برای این پست مهم تمرکزبیشتری کرد دراین راستا دقت لازم را بعمل آورد ودرنهایت حسن بهمنی که ازهوش وذ کاوت ، شجاعت ، مدیریت وتخصص لازم برخوردار بود را بعنوان مسئول ارتباطات رادیویی ومخابرات قرارگاه تاکتیکی خاتم4(ص) منصوب نمود.

 

ویژگیهای مدیریت عمومی شهید حسن بهمنی درحوزه ارتباطات رادیویی مخابرات:

1- ولایت مداری شهید حسن بهمنی : شهید حسن بهمنی اعتقاد داشت رضایت فرمانده یعنی رضایت امام (ره) ورضایت امام یعنی رضایت خداوند متعال می باشد لذا ایشان در سلسه مراتب اعتقاد داشت که اطاعت از فرماندهی اطاعت ازولایت واطاعت از ولایت بی واسطه اطاعت از خدواند عزوجل می باشد که این موضوع ما رابه یاد خاطره ای که به نقل از همرزمش برادر علی قنبر ی نقل شده انداخت ایشان می فرما ید عازم مشهد مقدس جهت زیارت آقا ومولایما ن حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) بودیم در نیمه راه از ایشان پرسیدم حسن حالاکه به پا بوس آقایمان می رویم ازاو چه طلب می کنی ایشان گفت تعجیل در فرج امام زمانمان وپیروزی رزمندگان اسلام گفتمش برای خودت چی طلب میکنی ؟ گفت علی جان بهترین مرگ شهادت ، بهترین شهید ، شهیدی حربی است، وبهترین شهید حربی شهیدی است که در آب شهید شود ، وبهترین شهید حربی داخل آب آن است که گمنام باشد ومن برای عاقبت کارم آخرین را مطالبه می کنم (شهید گمنام مثل مادر سادات فاطمه زهراء سلام الله علیها ) چون امام رضا (ع) خیلی بزرگوار است وبه واسطه این بزرگواری خداوند حاجت ما را برآورده می کند پس از بزرگوار چیزی بزرگ باید طلب نمود که حقیقتا بعد از قریب هشت سال دقیقا آن چیزی که خواست ( گمنامی ) برایش حاصل شد.
2- برنامه ریزی وآینده نگری: حسن بهمنی درحوزه ارتباطات رادیویی مخابرات برای اجرای ماموریت های محوله درخصوص برقراری ارتباطات بی سیم و راه اندازی مرکز پیام قرارگاه های تاکتیکی تحت امر سپاه ششم امام جعفرصادق (ع) درحوزه سرزمینی به خصوص هنگام عملیات ها ازماهها قبل برنامه ریزی می کرد. شهید معتقد بود اگربرای طرح های عملیاتی در زمینه های مخابراتی برنامه نداشته باشیم لذاجهت اجرای ماموریت بخصوص هنگام عملیات ها موفق نخواهیم شد. بعنوان مثال اگردرقرارگاهی 4دستگاه بی سیم فعال بود ایشان برای پشتیبانی ارتباطی قرارگاه مربوطه که امکان داشت به هر دلیلی دچاراشکال فنی شوند تعدادی دیگربی سیم واقلام موردنیازدرانبارهای تخصصی به صورت ویژه درنظرمی گرفت تا ماموریت قرارگاه دچاراختلال نشود.
3- شجاعت وروحیه بالا: باتوجه به اینکه فرماندهان لشکرها ، تیپ ها، گردانها درزمان جنگ خصوصا عملیاتها در اصل صحنه نبرد حضورفعال داشتند، به همراه فرماندهان وپا به پای آنها بی سیمچی حضورداشت همانطوری که بی سیم درحوزه ارتباطات رادیویی ومسئولیت آن به عهده حسن بهمنی بود ایشان می بایست افرادی راانتخاب می کردوآنها را ازلحاظ تخصصی آموزش می داد وبعنوان بیسیمچی دراختیارفرماندهان قرار می داد. بی سیمچی علاوه بربعد تخصصی بایستی فردی شجاع وازلحاظ جسمانی سالم وپابه پای فرمانده خود گام بردارد شهید حسن بهمنی براین نکته تاکید داشت وهمواره افرادی را انتحاب می کرد که دارای این ویژگیها بودند وآنهارا ازنظر روحی آماده می کرد.
4- مسولیت پذیری وتعهد کاری: ازآنجاییکه حسن بهمنی خودش راپاسدارانقلاب واسلام می دانست وسربازحضرت روح الله قلمداد می کردبنابراین زمان ، مکان وخطربرایش مهم نبود بلکه به فکراجرای ماموریت بود. شب وروز نمی شناخت ، گرما وسرما مانع کارش نمی شد،تلاش وکوشش می کرد تاکارها را به نحواحسن انجام بدهد. به نقل از همرز مش برادر قنبری حسن نیمه های شب تماس گرفت علی جان می خواهیم به منطقه عملیاتی دارخوین برویم ودکل مخابراتی نصب کنیم ، بنده به ایشان گفتم حسن جان فردا صبح خودم را به شما می رسانم او گفت فردا دیر است کارهای ناتمام دیگری داریم همین الان حرکت می کنیم شب برای نصب دکل مناسبتر است هم هوا خنک است هم مشکل هواپیما های دشمن را نداریم واینکه فردا در محل کار به دیگر کارهایمان می پردازیم در نتیجه رفتیم وکارهای خودمان را هما ن شب انجام دادیم ، شهید بهمنی رضایت فرمانده اش حاج مهدی برایش خیلی مهم بود. می گفت اگرمهدی ازانجام کارها خشنود شود امام(ره) خشنود شدند بنابراین خداوندهم خشنودمی شود. در جنگ می گفتند که رزمندگان اسلام خستگی را خسته کردند که حقیقتا مصداق عینی وبارز این کلام شهدای ما بودند
5- نظم وانضباط : شهید حسن بهمنی نظم وانضباط را در امورات کاری خود سرمشق وسرلوحه قرار می داد به نقل از برادر قائدی که از همرزمان ایشان می باشد ایشا ن وقتی به عنوان مسئول تدارکات وپشتیبانی تخصصی مخابرات منصوب شدند ومخابرات تا آن زمان دارای انبارمناسب نبوده با همت ، تلاش و پشتکارجدی شهید بهمنی انبارمناسبی را ایجاد نموده وکلیه اقلام تخصصی را به دوبخش باسیم وبی سیم تفکیک وجهت بکار گیری در عملیا تها آماده سازی نمود که در همین راستا فرمانده دلاور ورشید حاج عباس هواشمی می فرماید شهید حسن بهمنی فردی زحمتکش ، دلسوز ، منظم ودارای پشت کار وفردی عملیاتی بود که ایشان با توجه به موضوعات یادشده تا آخرین لحظه در کنار فرمانده خود ماند و حتی زمانی که شرایط این اجازه را به ایشان نمی داد که رسالات مخابراتی را انجام دهد ایشان خود را بعنوان محافظ جان فرمانده خود قرار داده ونهایتا در کنا رفرمانده به فیض عظمای شها دت نائل آمد.

ویژگیهای مدیریت تخصصی شهیدحسن بهمنی درحوزه ارتباطات رادیویی مخابرات:

1- شهیدحسن بهمنی با توجه به شرایط جنگ نتوانسته بود دوره های تخصصی مخابراتی وحتی عمومی سپاه را بصورت کلاسیک وآکادمیک طی نماید. ولی ایشان باتوجه به هوش وذکاوتی که داشت به روشهای مختلف تجربه کسب می کرد و ازراههای مختلفی تخصص موردنیاز مخابراتی خصوصا درحوزه ارتباطات رادیویی رابدست می آورد.واین تجارب رادر اختیارنیروهای تحت امرخودقرارمی داد.
2- شهیدحسن بهمنی مجری سیاست ها وطرح های ارتباطی که توسط حاج مهدی نریمی پیاده می شدند بود ایشان اقدام به راه اندازی وایجاد ارتباطات پایدار،امن وچندلایه ای که موردنیازفرماندهان بود می نمود. شهید حسن بهمنی باتوجه به شرایط جنگ ، کمبود شدید نیروی متخصص وامکانات تخصصی حداقلی توانست شبکه های ارتباطات رادیویی قرارگاه های تاکتیکی، لشکرها، تیپ ها وگردان ها رادرحوزه سرزمینی ومحل ماموریت ایجاد وبه نحو احسن نگهداری نماید.
3- شهیدبهمنی برمسئله پایداری ومقوله امنیت شبکه های ارتباطی که ایجاد کرده بود تاکید فراوان داشت وی معتقدبود اگراین شبکه ها پایدارنباشند وازامنیت لازم برخوردارنباشند کاری عبث وبیهوده است وپاسخگوی ماموریت هنگام شرایط بحران بویژه عملیات ها نیستند بنابراین تغذیه های اضطراری شبکه ها، نظارتهای مستمر، نگهداری مطلوب ازسیستم های ایجادشده درمراکزپیام قرارگاه ها ویگانهای تحت امررا همواره موردتوجه قرارمی داد. به نقل از همرزمش عزیز قائدی ایشان در مقطعی بعنوان مسئول امنیت ومرموزات مخابرات مشغول به خدمت بوده که موضوع عملیات مهران مطرح گردید واز طرفی نیاز بود رمز دستگا های رمز کننده (ماشین رمز ) تعویض گردد که لازم بود سیستم ها به تهران منتقل شوند از آنجایی که موضوع عملیات مهم بودوایشان به دلبل ذیق وقت می بایست دستور کار ومعرف شبکه (کدورمز دستی ) برای شبکه های ارتباطی تهیه می کرد به تهران نیامد وبه دلیل حساسیت واهمیت عملیات بردن دستگاهها را به بنده محول وخود به ا نجام کا رمربوط به عملیا ت مهران مبادرت نمود .
4- حسن بهمنی به منظورگمراه نمودن دشمن جهت شناسایی شبکه های ارتباطی خودی اقدام به راه اندازی شبکه های فریب می نمود که این خود یک تهاجم الکترونیکی درصحنه نبردمحسوب می شود.
5- شهیدبهمنی به دلیل کمبودشدید بی سیم درکشورمعمولا ازبیسیم هایی که درعملیات ها ازارتش بعث عراق به غنیمت گرفته می شدازنظرفنی وامنیتی برروی آنها تغییرات ایجاد می کرد وآنهارا درشبکه های ارتباطی یگانهای تحت امرمورد بهره برداری قرارمی داد.
6- شهید حسن بهمنی فردی خستگی ناپذیر بود برای انجام کار وماموریت زمان وشرایط برایش مهم نبود وانجام ماموریت همشیه در اولویت کارایشان بوده است .

چگونگی آغاز عروج ملکوتی پاسدار رشید اسلام شهید حسن بهمنی :

سرلشکر شهید حاج علی هاشمی ، سردار شهید حاج مهدی نریمی ودیگر فرماندهان سپاه ششم امام جعفرصادق(ع) درماههای آخر جنگ (سال 1367 هـ ش ) با علم به اینکه دشمن در تدارک حمله ای وسیع به جزایر مجنون می باشد . تمام تلاش وهمت خود را با بسیج امکانات موجود برای حفظ جزایر انجام دادند. در این رهگذرشهید نریمی به کمک یارانش به ویژه پاسدار رشید اسلام شهید حسن بهمنی بی وقفه وشبانه روز در حوزه کاری وماموریتی خود در تلاش برای جلوگیری از تک دشمن به فکر جزایر بودند.
سرانجام در تاریخ 4/4/67 حمله سنگین دشمن به جزایر آغاز شد علی رغم دفاع جانانه رزمندگان اسلام دشمن تا بن دندان مسلح به دلیل برتری تجهیزات ویورش توپخانه ای سنگین وعدم رعایت قوانین ومقررات جنگی در جنگی نابرابر موفق به شکست خطوط خودی وپیشروی در جزایر شد . همرزم شهید هوشنگ جووند ماجرای حمله به قرارگاه را چنین تشریح می کند:
سرلشکر شهید حاج علی هاشمی وفرمانده سپاه ششم امام جعفر صادق (ع) که در قرارگاه عملیاتی خاتم 4(ص) حضور داشته اند وسعی داشتن با نیروهای تحت فرمان خود محلی را برای صف آرایی ومقاومت در برابر هجوم وپیشروی دشمن در خاک خودی آماده نماید در همین زمان دشمن اقدام به هلی برن وپیاده نمودن نیرودر اطراف محوطه قرارگاه نمود .
شهید هاشمی واندک یاران خود که سلاحی برای دفاع نداشتند دستور داد تامحل قرارگاه را ترک نموده واز طرق آبهای هور خود را از چنگ دشمن وتسلیم شدن برهانند . من به همراه شهید هاشمی ، شهید نریمی از طریق پشت قرارگاه مسافتی از محل دور شدیم سپس آنها از من جدا شدند وپس از اندکی من به دلیل اینکه از قبل پایم قطع شده بود به اسارت دشمن درآمدم ودیگر از سرنوشت آن عزیزان اطلاعی نداشتم .

همرزم شهید نریمی دکتر سعید محمد زاده در ادامه نقل می کند .
در ساعت 30/12ظهر به دستور حاج مهدی با تعدادی از نیروهای مخابرات خاتم 4(ص) تجهیزات ووسایل مخابراتی را به محل قرارگاه خاتم 3 انتقال دادیم واز طریق بی سیم با قرارگاه خاتم 4 تماس گرفتیم وپاسخی شنیده نشد بلا فاصله حاج عباس هواشمی جانشین حاج علی هاشمی در قرارگاه خاتم 4 (ص) که به دستور حاج علی جهت بررسی وضعیت جزیره شمالی که در آن محل بود پاسخ بی سیم راداد وگفت که دیگر باخاتم 4 تماس نگیرید بعدها متوجه شدم که قرارگاه خاتم 4 توسط ارتش بعث عراق به تصرف در آمده است .

تلاش بی وقفه برای کشف پیکر پاک شهید بهمنی :

جستجو وتلاش بی وقفه فراوانی جهت اطلاع از وضعیت مبهم بزرگوارانی همچون سرلشکر شهید حاج علی هاشمی ویاران متعهد ومخلص او سردار شهید حاج مهدی نریمی وپاسدار رشید اسلام شهید حسن بهمنی سبب شده بود که به زندانهای عراق در زمان حکومت صدام وحتی پس از سقوط رژیم ادامه پیدا کند وپس از اینکه به نتیجه قطعی رسیدند که آثاری از آنها در زندانهای عراق مشاهده نشد بنا براین گروه تفحص عزم خود را جزم نموده ودر محل مفقودیت به تفحص پیکر مطهر شهدا پرداختند وسرانجام پس از 22 سال انتظار بقایای جسد مطهر آنها در محل شهادتشان کشف گردید وبه میهن اسلامی باز گشتند نکته جالب اینکه قریب به یک سال طول کشید تا از طریق آزمایشهای بعمل آمده توانستند موضوع تایید هویت شهید حسن بهمنی را قطعی وبه خانواده محترم وبزرگوارایشان اطلاع رسانی نمایند .

 

منبع مطلب:http://www.holydefence62.blogfa.com/post/31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *